हाम्रो प्रेम कहानी वन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ

दुई मन मिल्छन् एक कहानी बन्छ
दुखसुख बाँड़ने जिन्दगानी बन्छ
सपना देख्छ यो निष्फिक्री निन्द्रा
जबजब प्रिय काख सिरानी बन्छ
मायालुको हुन्छ घर जुन शहरमा
उही शहर मनको राजधानी बन्छ
उखेली फाल्नु अहमका झारपात
बनमारा झैँ नत्र यो मनमानी बन्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्